Lisa Lázzaro

Sykepleieområdet er ansvarlig for å administrere pasient- og familiepleie av høyeste kvalitet i senteret, med protokoller basert på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og med respekt for prinsippene om universalitet, likebehandling og tilgjengelighet.

Leter du etter sykepleie i Gran Alacant eller Santa Pola?

¡Chat!
Hi, Salvum Clinic Healthcare!