Betydningen av human og nær behandling av pasienter